Cart
  • Blog
  • Zakelijk

Informatie rondom retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren mits de verzegeling van de verpakking , na levering, niet gebroken is.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht de verpakking hier niet aan voldoen, dan kan dit een waardevermindering tot gevolg hebben.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kunt u een email sturen naar waarin u aangeeft dat u het product graag retour wilt sturen. Vervolgens kunt u het retourformulier (zie hieronder) invullen en samen met het bestelde product terugsturen naar ons bedrijf.
U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.


Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten, maar exclusief de retourkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.


Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie
heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitzonderingen retourneren

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn testen waarvan de verzegeling, na levering, is verbroken. De testen zijn namelijk om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling, na levering, is verbroken.

Retourformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen en het product retour wil sturen)