Cart
  • Blog
  • Zakelijk
Search

Disclaimer Easly

Op het gebruik van deze website (www.easly.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie

Easly streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Easly niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Als medische inzichten en richtlijnen veranderen, zal ook de informatie op de website zo spoedig mogelijk aangepast worden.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

De door Easly verstrekte informatie kan het medisch advies van een arts of verpleegkundige nooit vervangen. De verantwoordelijkheid voor de beslissingen die genomen worden op basis van de verstrekte informatie ligt altijd bij de klant. Easly adviseert bij ernstige klachten of ongerustheid altijd om contact op te nemen met de eigen (huis)arts.

E-mail

Easly garandeert niet dat e-mails die aan Easly worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Easly te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Easly heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Easly aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Easly zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Easly daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.