Cart
 • Blog
 • Zakelijk

Privacy en Cookie verklaring

Easly is onderdeel van Virusspeedcheck B.V.

Easly verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratieve uitvoering en afhandeling van de testen die via haar website kunnen worden afgenomen. Virusspeedtest is verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonsgegevens overeenkomstig het onderstaande privacybeleid, volgens de geldende (GDPR*) wet- en regelgeving en met uw instemming. 

De contactgegevens van Virusspeedcheck B.V.

Grondslagen voor verwerking

Easly verwerkt persoonsgegevens op basis van de geneeskundige behandelingsovereenkomst welke wordt geregeld in de WGBO. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Easly verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u ons deze op een andere wijze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voornaam; 
 • Achternaam; 
 • E-mailadres 
 • Straatnaam; 
 • Huisnummer; 
 • Postcode; 
 • Stad; 
 • Land; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • Burgerservicenummer; 
 • Documentnummer van identiteitskaart 
 • Testuitslagen; 
 • Transactiegegevens 

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Bij Easly worden medische gegevens verwerkt. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet.  

 

Uitzondering op verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens 

Artikel 9 lid 2 sub h AVG jo. Artikel 30 lid 3 sub a UAVG: de verwerking is noodzakelijk voor het verstrekken van gezondheidszorg en goede verzorging door Easly. Deze uitzondering is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt van de burger in het kader van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, waaronder het afnemen van de test en het communiceren van de testuitslag.  

 

Verwerking van wettelijk identificatienummer  

De verwerking van het wettelijke identificatienummer is toegestaan op basis van de volgende wettelijke bepalingen:  

 

Wabvpz  

Op grond van artikel 5 lid 1 Wabvpz moet een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz de identiteit en het Burgerservicenummer van een cliënt vaststellen wanneer de cliënt zich voor de eerste maal tot de zorgaanbieder wendt ter verkrijging van zorg.  

 

Op grond van artikel 6 lid 2 Wabvpz neemt een zorgaanbieder de aard en het nummer van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht op in zijn administratie.  

 

Op grond van artikel 8 lid 1 Wabvpz neemt een zorgaanbieder het Burgerservicenummer van de cliënt op in zijn administratie bij het vastleggen van persoonsgegevens met betrekking tot de verlening van zorg.  

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Versturen van de test; 
 • Het analyseren van de test; 
 • De testuitslag aan de persoonsgegevens van de burger te koppelen;   
 • De beschikbaarheid en het resultaat van de testuitslag aan de burger te communiceren;   
 • Een geneeskundige behandelingsovereenkomst te starten; 
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijk uit hoofde van overige wetgeving. 

Bij wie komen uw persoonsgegevens terecht?

 • Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde “gegevensverwerkers” in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op verzoek van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Easly doet beroep op volgende verwerkers: 

 • Bedrijven en personen die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden; 
 • Bedrijven en personen die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden; 
 • Twee laboratoriums worden ingeschakeld voor de analyse van de test en de testuitslag, zijnde Medische Laboratoria Stein en Mozand lab; 
 • De aanwezige arts. 

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Met al deze verwerkers is daarvoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin is opgenomen wat zij met uw persoonsgegevens mogen doen. 

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Met al deze verwerkers is daarvoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin is opgenomen wat zij met uw persoonsgegevens mogen doen. 

 

En verder:

 • We zorgen ervoor dat we werken met veilige systemen 
 • We werken volgens vaste procedures 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • 20 jaar vanaf de laatste wijziging in het medisch dossier, tenzij de klant ons vraagt om het langer te bewaren / eerder te verwijderen (ID-verificatie nodig); 
 • Geanonimiseerde gegevens kunnen langer dan 20 jaar worden bewaard, indien zij worden gebruikt voor opleiding/onderzoek; 
 • Transactiegegevens 5 jaar. 

Wat zijn uw rechten?

 • Het recht op informatie, om de betrokkene te informeren over welke persoonsgegevens en met wel doel de persoonsgegevens verwerkt worden; 
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad); 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn; 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen; 
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten; 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier; 

Hebt u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens?

Beveiliging van je persoonlijke informatie

Easly besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.  

 

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wilt u meer weten welke technische en organisatorische maatregelen stuur dan een mail naar . 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd door Easly gewijzigd worden. Op deze webpagina vindt u steeds de laatste versie van ons privacy statement (laatst gewijzigd op 09-12-2022).

 

Versienummer: 1.1 

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan een website naar uw computer worden verstuurd en op de harde schijf van uw computer of toestel worden opgeslagen, zonder daar schade aan te richten, om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

 

Cookies worden voornamelijk gebruikt om vaste of tijdelijke informatie te bewaren, zoals de taalvoorkeur van de bezoeker of gebruiker, of zijn/haar login-gegevens. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat bepaalde grafische elementen correct worden weergegeven en dat alle functionaliteiten van de website naar behoren werken.

Hoe werken cookies?

Alle cookies bevatten een unieke code die ons toelaat uw browser te herkennen, zowel tijdens uw bezoek (tijdelijke cookies), als bij opeenvolgende bezoeken (permanente cookies). Permanente cookies worden voor onbepaalde duur opgeslagen op uw harde schijf, hoewel u steeds over de mogelijkheid beschikt om de installatie van cookies te weigeren en reeds geïnstalleerde cookies uit te schakelen of te verwijderen

Hoe kunt u uw cookie voorkeuren beheren?

Alle grote internet browsers laten gebruikers toe om opgeslagen cookies te controleren. U kan zulke cookies makkelijk beheren of verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de Easly website mogelijk niet correct worden weergegeven of dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet zullen werken. U kunt de browser ook zo instellen dat deze u een melding stuurt telkens wanneer u een cookie ontvangt, zodat u steeds kunt beslissen om bepaalde cookies al dan niet te aanvaarden. 

Waar gebruikt Easly cookies voor?

Easly zal enkel toegang hebben tot de informatie opgenomen in het cookie-tekstbestand, en zal verder geen toegang hebben of zoeken naar andere informatie op uw computer of toestel.  

Easly gebruikt websitecookies voor: 

● Het analyseren en optimaliseren van onze website 

Wijzigingen