Cart
  • Blog
  • Zakelijk
Search

Dienstverlening Easly – preventief onderzoek middels een health check

Dienstverlening

De dienstverlening van Easly bestaat uit een divers aanbod van gevalideerde medische onderzoeken (diagnostiek), die je zelfstandig en met de juiste instructies kan uitvoeren in het comfort van jouw eigen huis. De verschillende soorten onderzoeken kunnen globaal in twee categorieën kunnen worden verdeeld: gerichte diagnostiek in het geval van klachten of sterke vermoedens op een aandoening (zoals een SOA of een huidaandoening als schurft) en anderzijds diagnostiek die in de categorie preventief gezondheidsonderzoek valt, ook wel een healthcheck genoemd. We gaan hieronder dieper in op deze laatste categorie.

Wat is een healthcheck?

Een healthcheck is het doen van onderzoek naar (een deel van) je gezondheid, zonder dat daar een directe aanleiding voor is bijvoorbeeld in de vorm van aanwezige klachten of dat er anderszins een indicatie is voor een gezondheidsprobleem. Een healthcheck valt meestal in de categorie primaire preventie: acties die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald gezondheidsprobleem of ziekte krijgen. Soms valt een healthcheck in de categorie secundaire preventie: vroege opsporing van ziekten of afwijkingen bij personen die een verhoogd risico lopen.

Het belang van preventie

Het laten verrichten van een healthcheck neemt de laatste jaren toe in populariteit. Dit komt omdat het doen van preventief onderzoek naar je gezondheid, belangrijke voordelen met zich mee kan brengen. Zo blijkt het nut van verschillende vormen van preventie inmiddels uit medisch wetenschappelijk onderzoek. Ook in de bestaande zorg, ontstaat er steeds meer draagvlak voor diverse vormen van preventie. Preventie wordt gezien als een van de belangrijkste pijlers om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Tevens zet de Nederlandse overheid sterk in op preventie en stimuleert de burger om regie te nemen over de eigen gezondheid.

De voordelen en nadelen van preventie

Ook Easly gelooft en ziet de voordelen van preventief gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd benadrukken wij dat preventief onderzoek soms ook nadelen en beperkingen kent. Het grootste verschil met bestaand medisch onderzoek, is dat dit meestal wordt gedaan vanuit een klacht. Bij een healthcheck wordt er vaak onderzoek gedaan zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Dit verschil is van wezenlijk belang en daarom zijn er vanuit het perspectief van de medische ethiek ook redenen aan te voeren om géén preventief onderzoek te laten verrichten. Soms kan er uit preventief onderzoek namelijk een verontrustend resultaat komen dat nader onderzoek behoeft, bijvoorbeeld bij een specialist in het ziekenhuis. Als na (kostbaar) aanvullend onderzoek blijkt dat er – gelukkig- toch niets ernstigs aan de hand is, zal dit waarschijnlijk een gevoel van opluchting geven, maar kan dit ook onnodige onderzoeken, spanning en onzekerheid hebben opgeleverd voor het individu.
Anderzijds kan met preventief onderzoek nooit met zekerheid worden gesteld dat iemand volledig gezond is. Een onderzoek zonder afwijkingen, sluit een eventuele serieuze aandoening helaas niet per definitie uit.
Gelukkig kent preventief gezondheidsonderzoek naast enkele beperkingen en nadelen, vooral ook veel voordelen. Kom je er door preventieve diagnostiek bijvoorbeeld achter dat jouw cholesterol of bloedsuikerwaarde (licht) verhoogd is, dan kun je vaak door te starten met leefstijlaanpassingen erger voorkomen en is medicatie in veel gevallen niet nodig. Doordat je er tijdig bij bent, voorkom je erge ziektelast op lange termijn. Dat heeft zowel voor jou als individu grote voordelen, maar ook voor de maatschappij en de gezondheidszorg als groter geheel.

Aan jou de keuze!

Bij Easly vinden wij het bijzonder belangrijk dat onze klanten zich bewust zijn van wat preventief gezondheidsonderzoek inhoudt en dat het voordelen en nadelen kent. We stimuleren daarom dat onze klanten een weloverwogen keuze maken als het gaat om het doen van preventief onderzoek middels een healthcheck en willen hen de tools aanbieden om deze keuze zo goed mogelijk te kunnen maken.
Twijfel je over het doen van preventief onderzoek middels een healthcheck of wil je graag weten welk type onderzoek het beste bij jou past? Ons medisch team helpt je graag bij het maken van een keuze!